Счетоводна компания Легора

Legora-Logo-element

Индустрия

Ние в ЛЕГОРА се стремим да изграждаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Бизнесът е многолик и разнообразен, всеки е със своите специфики и характер. Нашата основна цел е да вникнем дълбоко в особеностите, за да дадем най-доброто решение за вашия бизнес.

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги
в следните области:

Legora-Header-Image-BW

ЛЕГОРА предоставя услуги на клиенти с дейности от различни сектори на икономиката:

• Производство на зелена енергия
• Техническа поддръжка на инсталации за производство на зелена енергия
• Клинични проучвания в областта на хуманитарната медицина
• Внос и продажба на специфични стоки за бита
• Внос и продажба на материали за изграждане на паркове за производство на зелена енергия
• Консултантски и правни услуги
• Разработване на софтуерни решения
• Спедиция и транспорт
• Архитектурен дизайн и проектиране
• PR услуги
• Дейности на лица, упражняващи свободни професии

Наши клиенти са български фирми, фирми с чуждестранно участие, дъщерни дружества на чуждестранни компании с дейност в България, чуждестранни дружества с място на стопанска дейност в България и др.

В годините сме доказали високо качество на предоставяните от нас услуги, бърза и добра комуникация, както и дългосрочно и успешно партньорство с нашите клиенти.

“Наш основен приоритет е да ви осигурим спокойствие, да ви ориентираме и да ви насочим по най-правилния начин в данъчния свят, който ни обкръжава. Това, което ще срещнете в наше лице е експертност, отговорност и ангажираност. Ние вярваме във вашия успех.”

Ралица Попова