Toggle menu

Legora-Logo-element

Услуги предоставени от Легора

Качествени финансови решения за бизнеса.
2-Legora-AboutUs-Homepage

За Легора

ЛЕГОРА предоставя професионални услуги в следните области: данъци, счетоводство, възнаграждения и социално осигуряване, представителство и защита пред държавни органи, международно отчитане на различни местни и чуждестранни клиенти.

С гордост можем да заявим, че нашето име е символ на опит, отговорност и ангажираност. Фирмата предлага строго индивидуален подход към всеки клиент, следвайки корпоративната култура и високо ниво на бизнес етика.

Нашата фирмена политика се основава на качеството и ефективността в пълно съответствие с националните и международните счетоводни и данъчни разпоредби.

ЛЕГОРА е член на IR Global от 2019 г.

Legora-AboutUs-Homepage

Опит. Отговорност. Ангажираност.

Член на IR Global