Услуги

Legora-Logo-element

Счетоводство

Абонаментно обслужване


• Пълно текущо счетоводно обслужване
• Изготвяне на годишни финансови отчети
• Помощ и съдействие в процеса на външно одитиране на финансовите отчети
• Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово-правната и осигурителната нормативна база
• Изготвяне на платежни документи

Еднократни счетоводни услуги и консултации


Всички услуги, включени в абонаментния план могат да се ползват отделно и еднократно:

  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • ТРЗ и личен състав

  • Данъчни консултации

  • Изготвяне и подаване на документи

  • Представителство и защита пред държавни органи

Legora-Logo-element

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги в следните области:

Качествени финансови решения за бизнеса.