Услуги

Legora-Logo-element

Международно отчитане

⁃ Изготвяне на отчети за консолидация
⁃ Участие в консолидационен процес
⁃ Месечни мениджмънт справки и отчети

Legora-Logo-element

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги в следните области:

Качествени финансови решения за бизнеса.