Счетоводна компания Легора

Legora-Logo-element

Услуги

ЛЕГОРА предоставя услуги на български и чуждестранни клиенти – физически и юридически лица и НПО.

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги
в следните области:

Legora-Header-Image-BW

ЛЕГОРА предоставя услуги на български и чуждестранни клиенти – физически и юридически лица и НПО.

Възможностите да получите достъп до предоставяните от нас услуги са две:

• подписване на договор срещу абонаментна цена, съобразена с обема на работа;
• получаване на еднократна услуга без договорно обвързване;

И в двата случая ние предлагаме строго индивидуален подход към всеки клиент, следвайки корпоративната култура и високо ниво на бизнес етика.
Нашата фирмена политика се основава на качеството и ефективността в пълно съответствие с националните и международните счетоводни и данъчни разпоредби.

ЛЕГОРА е символ на опит, отговорност и ангажираност.