Услуги

Legora-Logo-element

Представителство и защита

пред органите на:

⁃ Национална агенция по приходите (НАП)
⁃ Национален осигурителен институт (НОИ)
⁃ Национален статистически институт (НСИ)
⁃ Фонд Сигурност на електроенергийната система (фонд СЕС)
⁃ Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
⁃ Комисия за финансов надзор (КФН)

Legora-Logo-element

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги в следните области:

Качествени финансови решения за бизнеса.