Услуги

Legora-Logo-element

Възнаграждения и социално осигуряване

Абонаментно обслужване


⁃ Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и регистрирането им в НАП.
⁃ Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати.
⁃ Изчисляване на социални и здравни осигуровки.
⁃ Изчисляване на отпуски и обезщетения.
⁃ Изготвяне на трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на трудови договори, служебни бележки.
⁃ Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП.
⁃ Подаване на болнични листове и декларации в НОИ.
⁃ Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации.

Еднократни счетоводни услуги и консултации


Всички услуги, включени в абонаментния план могат да се ползват отделно и еднократно:

  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • ТРЗ и личен състав

  • Данъчни консултации

  • Изготвяне и подаване на документи

  • Представителство и защита пред държавни органи

Legora-Logo-element

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги в следните области:

Качествени финансови решения за бизнеса.