Политика на поверителност

Legora-Logo-element

Политика на поверителност

в сила от 8 септември 2019 г.

 

Моля Прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общите условия за ползване на Уебсайта (www.legora.net), определят правилата, които ЛЕГОРА ЕООД спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте („Лични данни)” във връзка с услугите, достъпни на и чрез Уебсайта.

Предоставяните от Вас информация и лични данни, ще се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законите за защита на лични данни на Европейския съюз и Република България.

Настоящата Политика по никакъв начин не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина описан в настоящата политика, моля не ни ги предоставяйте.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от ЛЕГОРА ЕООД, с ЕИК 175155108, със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Княз Борис I №99, ет.3, телефон: +359 887 213 963, email: r.popova@legora.net, (по-долу за краткост наричано „www.legora.net“ или „ние“).

Предоставянето на Лични данни от Ваша страна е доброволно и е свързано с използването на определени услуги на Уебсайта и/или достъп до него или до определени негови части. Евентуалният Ви отказ да предоставите Личните си данни би означавал отказ да използвате съответните услуги и/или да осъществите достъп до Сайта или до определени негови части.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1) С всяко извършено съгласие и/или несъгласие в Уебсайта вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
2) Потребителят трябва да съблюдава, че личните данни и всяка друга информация, които предоставя са актуални, верни и пълни, като при промяна своевременно да актуализира предоставената информация.
3) За удостоверяване на извършено запитване и съгласие за обработка на Лични данни, ние може да съхраняваме в лог-файлове на сървъра си: IP адреса на Потребител, данни за началния и крайния момент на посещението, за вида на браузъра и операционната система, модела на устройството, използвани от Потребителя както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на съответния Потребител и за възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и Политиката за поверителност, в случай на възникване на правен спор.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

1) При изпращане на ЗАПИТВАНЕ
Процедурата по онлайн изпращане на ЗАПИТВАНЕ изисква от Потребител на www.legora.net да предостави лични данни, като име, фамилия, имейл адрес.

2) АНОНИМНИ ДАННИ
www.legora.net може да събира, анонимно, демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за Вашата операционна система също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

3) БИСКВИТКИ
www.legora.net може да използва бисквитки (cookies), за да персонализира онлайн престоя Ви. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на Вашия компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към Вас и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.
Основната причина да използваме бисквитки е да Ви пестим време и да персонализираме Вашите посещения. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно Вие сте се върнал на определена страница. Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Имате възможност да приемете или да откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но Вие винаги можете да коригирате това от настройките си.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1) За целите на изпълнение на заявените услуги, или за осъществяване на контакт с Вас, когато е изпратено запитване от Вас.
2) Персонализиране на Вашето посещение на Уебсайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
3) Измерване на ефективността на Уебсайта и статистически цели;

 

ПЕРИОД И СРОКОВЕ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1) Периодът на обработка на личните данни на Потребителите започва след изричното им съгласие и завършва след отказ, представен по съответния ред и/или ако е посочено друго. Например: Отказ от обработка на лични данни, изтриване на лични данни след обработка и др. Прекратяването на обработка може да се основава на доброволното решение на Потребителя или да бъде инициирано от нас.
2) Предоставените от Потребителя лични данни се заличават от нас в следните срокове:
• В случай че Потребител оттегли съгласието си с Общите условия, Политиката за поверителност, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на посоченото изявление Ние закриваме полученото запитване и заличаваме Личните Ви данни.
• Ние заличаваме данни на Потребители и когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА

Потребителите се ползват с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Вие можете да заявите по всяко време Личните Ви данни да бъдат заличени от нашите системи, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато се уверим, че вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

За този и всички останали случаи, моля обърнете се към нас на: r.popova@legora.net.

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е висок приоритет за нас.
Ние вземаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата и сигурността на Личните данни, които събираме и обработваме. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряващи ниво на защита, съответстващо на рисковете и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени

• Срещу случайно или умишлено изгубване или унищожение (резервни копия)
• Неоторизиран достъп или действия с данните (криптиране на връзката и данните, ограничен достъп)
• Достъп до личните данни имат само длъжностни лица на ЛЕГОРА ЕООД, които обработват тези данни в изпълнение на служебните си задължения, свързани с Услугата;
• Ние съхраняваме и обработваме данните само в цифров формат.

Ние третираме тази информация като лична и конфиденциална и никога, по никакъв повод няма да предоставим тази информация на трети лица, освен ако не се изисква от Закона.
Ние не дистрибутираме тази информация с цел използване в мейлинг листи и рекламни кампании, или за каквато и друга цел, освен за това да изпълним точно и прецизно своите услуги.
Ние се ангажираме да спазваме поверителност и конфиденциалност с личната информация на своите клиенти.